بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1395/09/04
کل خالص ارزش دارائی ها 5,841,467,281 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,139,576 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,139,576 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,142,097 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 5,126

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/11/05

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص)

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر (سهامي خاص)

ضامن نقد شوندگی:

بانك حكمت ايرانيان (سهامي عام)

مدیر ثبت:

بانك قرض الحسنه رسالت(سهامي عام)

مدیران سرمایه گذاری:

مهتاب داورزاده، علي اسكندري، ساناز ذبيحي

حسابرس:

موسسه حسابرسي متين خردمند

مدیر اجرا:

شركت فرهنگي ورزشي پيروزي(پرسپوليس)

نمودار‌ها